გადახდები

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:

შპს სი ელ
406 327 746

სს "საქართველოს ბანკი"


JSC TBC Bank
GE84BG0000000498982333
GE48TB7614436020100006
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ბანკის კოდი: TBCBGE22

დანიშნულებაში მიუთითეთ პროდუქციის მოკლე აღწერა (მაგ: ფარი, კაპოტი)


ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა იხილეთ ბმულზე