გადახდები

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია:


შპს სი ელ

სს "საქართველოს ბანკი"
GE84BG0000000498982333GEL
ბანკის კოდი:BAGAGE22


JSC TBC Bank
GE22TB7614436120100005
ბანკის კოდი:TBCBGE22დანიშნულებაში მიუთითეთ პროდუქციის მოკლე აღწერა (მაგ: ფარი, კაპოტი)