უკან დაბრუნების პირობები

დაბრუნება ნებისმიერი მიზეზით:

 მომხმარებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ნივთის დაბრუნება/შეცვლა ნებისმიერი მიზეზით შეკვეთის მიღებიდან ხუთი კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ:
  • მომხმარებელი უზრუნველყოფს ნივთის უკან დაბრუნებას CARLINE-ის საწყობში ან ფილიალში ხუთი კალენდარული დღის განმავლობაში მისივე ხარჯებით;
  • ნივთი არ არის გამოყენებული, არ არის დაზიანებული, შენარჩუნებულია მისი პირვანდელი იერსახე;
გადახდები
На главную » პირობები » უკან დაბრუნების პირობები