შპს კარლაინი

GE23BG0000000103095488

ბანკის კოდი:BAGAGE22

სს "საქართველოს ბანკი", გაგარინის ქ. 29ა, თბილისი, 0160, საქართველო